1) Cel i zakres

Niniejsze Ogólne Warunki mają na celu uregulowanie stosunków pomiędzy PLANETA JUNIOR, S.L. (dalej nazwana FIRMA) i Tobą (dalej nazwany Klientem), w odniesieniu do wszystkich transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem serwisu www.puccastore.com (dalej Serwis), domeny będącej własnością SPÓŁKI, która jest prawnie założona i ma swoją siedzibę w Barcelonie, Avda. Diagonal 662-662, 08034, Barcelona i hiszpański numer identyfikacji podatkowej (CIF) B 62395918 i jest zarejestrowany w Rejestrze handlowym w Barcelonie, tom 33,280, Folio 216, strona B-22,169, wpis 1.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: pucca@deaplaneta.com lub telefonicznie pod numerem +34 934 928 299.

Zakup online produktów i / lub usług dostarczanych przez FIRMĘ za pośrednictwem tej strony internetowej podlega niniejszym Ogólnym warunkom.

2) Zgoda i dowód zgody

Produkty i / lub usługi należy kupować, aktywując przycisk ZAPŁAĆ u dołu strony zamówienia. Wyraża to pełną zgodę Klienta na każdy z ogólnych warunków wyświetlanych na stronie internetowej należącej do SPÓŁKI, przed zakupem produktów, z wyłączeniem wszelkich nowych warunków zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży w późniejszym terminie.

Wyrażając zgodę, użytkownik uzyskuje status Klienta SPÓŁKI opisany w niniejszych Ogólnych Warunkach. Każdy produkt lub usługa dostarczona później przez FIRMĘ musi podlegać nowej umowie.

I jeśli Klient chce bardziej szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami, może wydrukować je na papierze lub zapisać dokument na swoich urządzeniach cyfrowych.

FIRMA prześle Klientowi pocztą elektroniczną kopię niniejszych Ogólnych Warunków: dowód zakupu zawierający wszystkie klauzule umowy kupna, po wyrażeniu przez niego zgody w ciągu 24 godzin od zakupu.


FIRMA informuje, że przechowuje dokumenty elektroniczne, dzięki którym zakupy są formalizowane. Możesz uzyskać dostęp do tych dokumentów w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta.

3) Zgoda i dowód zgody

3.1 Ceny


Ceny wszystkich produktów i / lub usług są cenami wskazanymi w witrynie w dniu zamówienia, wraz z podatekiem VAT (podatek od wartości dodanej). Oferty będą odpowiednio oznaczone i zidentyfikowane poprzez wygodne wskazanie poprzedniej ceny i ceny ofertowej.

FIRMA zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w serwisie, które uzna za stosowne, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Może codziennie aktualizować produkty i usługi, zgodnie z rynkiem.

Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty wysyłki zostaną pokryte przez Klienta i zostaną doliczone do całkowitego kosztu zamówienia wybranych produktów. Koszt wysyłki zależy od warunków i wybranego sposobu wysyłki. Klient zostanie należycie poinformowany o tych kosztach z wyprzedzeniem, a koszty te zostaną również wyszczególnione przed zakończeniem procesu zakupu.

FIRMA nie pokryje żadnych obowiązujących opłat celnych za dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej.

3.2 Metody płatności

Zakupy można opłacić jedną z następujących metod: Karta (Visa, Mastercard lub American Express): dostępna w Hiszpanii, Francji, Polsce, Włoszech i Portugalii.

3.3 Dostawa

Dostawy są wysyłane na adres dostawy podany przez Klienta nie później niż 6 do 8 dni (w przypadku dostaw do Andory, Gibraltaru, Hiszpanii i Portugalii); w ciągu 3 do 5 dni (dla dostaw do Francji); oraz od 4 do 7 dni (w przypadku dostaw do Polski), od daty gdy zamówione produkty są w magazynie. FIRMA powiadomi Klienta tak szybko, jak to możliwe, jeśli któregokolwiek z przedmiotów nie będzie w magazynie.

Jeśli Klient nie otrzyma zamówienia w maksymalnym terminie regulacyjnym (30 dni od potwierdzenia zamówienia), może skontaktować się z FIRMĄ pod adresem: pucca@deaplaneta.com lub dzwoniąc pod numer +34 934 928 299.

3.4 Warunki rezygancji z zakupu

Klient może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia lub w terminie 14 dni od sformalizowania umowy o świadczenie usług lub treści cyfrowych nie dostarczonych w wersji papierowej.


FIRMA gwarantuje, że Klient może anulować zamówienie w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów, o ile zostanie poinformowany o tym anulowaniu, zanim zamówienie zostanie udostępnione kurierowi do dostawy. Jeśli kurier otrzymał już zamówienie, klient musi poczekać na jego zakup, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Klient musi poczekać na otrzymanie zamówienia, aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach, poza innymi wyjątkami przewidzianymi w art. 103 ustawy 3/2014:

W przypadku świadczenia usług, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania usługi przez SPÓŁKĘ, rozpoczęcia świadczenia usługi za wyraźną uprzednią zgodą Klienta i uznaniem, że po pełnym wykonaniu umowy przez FIRMĘ utraci prawo do odstąpienia od umowy.

  • towary wyprodukowane są zgodnie ze specyfikacjami Klienta lub wyraźnie spersonalizowane.
  • zapieczętowane są nagrania dźwiękowe lub wideo lub oprogramowanie, w przypadku których Klient złamał pieczęć po dostawie.
  • są to gazety codzienne, periodyki lub magazyny, z wyjątkiem prenumeraty na dostarczanie wspomnianych publikacji.
  • są to treści cyfrowe (eBooki, filmy itp.), które nie są dostarczane w formie papierowej po rozpoczęciu ich pobierania przez Klienta. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o tym pod adresem FIRMA, Avda. Diagonal, 662-664, 3C, 08034, Barcelona, ​​Hiszpania, dzwoniąc pod numer +34 934 928 299 lub wysyłając wiadomość e-mail z decyzją o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (na przykład list wysłany zwykłą pocztą lub pocztą elektroniczną ) na adres: pucca@deaplaneta.com.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać tutaj. Nie jest to obowiązkowe. W obu przypadkach SPÓŁKA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie żądania wypłaty w trwałym formacie.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać tutaj. Nie jest to obowiązkowe. W obu przypadkach SPÓŁKA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie żądania wypłaty w trwałym formacie. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy.  Dokonamy zwrotu wspomnianych płatności przy użyciu tej samej metody płatności, co przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zażądał, abyśmy tego nie robili. Żadne koszty nie zostaną poniesione w wyniku zwrotu w żadnych okolicznościach. Jeżeli Klient wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż tańszy standardowy, SPÓŁKA nie zwróci związanych z tym dodatkowych kosztów. Zwroty należy przesyłać wraz z AWB dostawy i fakturą wystawioną przez FIRMĘ (jeśli dotyczy), FIRMA pokryje koszty zwrotu. Klient może zwrócić każdy przedmiot zakupiony od FIRMY, o ile produkty są w oryginalnym opakowaniu i zawierają wszelkie instrukcje obsługi, akcesoria lub upominki promocyjne zawarte w oryginalnej przesyłce. Klient odpowiada tylko za utratę wartości wynikającą z obchodzenia się z zakupionym przedmiotem w inny sposób niż ustalenie charakteru, cech lub działania. W przypadku, gdy FIRMA błędnie dostarczyła produkt inny niż zamówiony przez Klienta, Klientowi zostanie wysłany prawidłowy produkt. Wadliwy produkt zostanie odebrany w momencie dostarczenia właściwego towaru bez dodatkowych kosztów dla Klienta. Jeśli Klient otrzyma produkt, który jest zepsuty, uszkodzony lub w złym stanie, FIRMA odbierze go z adresu domowego i wymieni na towar w dobrym stanie, bez dodatkowych opłat.

4) Język

Umowa pomiędzy FIRMĄ a Klientem zawierana jest w języku urzędowym Wspólnoty Autonomicznej, w której SPÓŁKA ma swoją siedzibę.

5) Gwarancja prawna i OBOWIĄZKI FIRMY

Produkty objęte są dwuletnią gwarancją prawną na wady zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników (ustawa 3/2014 z dnia 27 marca zmieniająca tekst jednolity ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników oraz inne przepisy uzupełniające zatwierdzone przez Królewski Dekret Legislacyjny 1/2007 z dnia 16 listopada). Zgodnie z tą ustawą, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji do sprzedawcy (aw niektórych przypadkach do producenta), w zakresie, w jakim przedmiot ma niezgodność w momencie dostawy, zgodnie z terminami i warunkami w nim określonymi.

Jeśli niezgodność produktu pojawi się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, uważa się, że była ona wadliwa w momencie dostawy, chyba że można udowodnić coś przeciwnego lub domniemanie to jest niezgodne z charakterem produktu lub rodzajem niezgodności.

Jeżeli niezgodność wystąpi po pierwszych sześciu miesiącach, Klient musi wykazać, że wada występowała pierwotnie, aby mogła zostać objęta gwarancją prawną.

Klient musi zgłosić wszelkie usterki i niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od ich wykrycia.

W przypadku niezgodności SPÓŁKA naprawi tę sytuację, naprawiając ją lub wymieniając lub obniżając cenę, zgodnie z warunkami obowiązującego prawa.

Aby otrzymać wsparcie w ramach gwarancji, należy przedstawić oryginał dowodu zakupu / faktury.

Obsługa klienta i obsługa posprzedażna są dostępne. Wszelkie pytania, incydenty i roszczenia lub wszelką niezbędną komunikację należy kierować do Działu Obsługi Klienta SPÓŁKI na piśmie na następujący adres: Avda. Diagonal, 662-664, 3C, 08034, Barcelona, Hiszpania lub dzwoniąc pod numer: +34 934 928 299 lub wysyłając e-mail: pucca@deaplaneta.com.


Obsługa klienta i obsługa posprzedażna są dostępne. Wszelkie pytania, incydenty i roszczenia lub wszelką niezbędną komunikację należy kierować do Działu Obsługi Klienta SPÓŁKI na piśmie na następujący adres: Avda. Diagonal, 662-664, 3C, 08034, Barcelona, Hiszpania lub dzwoniąc pod numer: +34 934 928 299 lub wysyłając e-mail: pucca@deaplaneta.com.

6) Obowiązki klienta

Klient będzie korzystał z usług zgodnie z prawem, nie naruszając żadnego obowiązującego prawa ani nie naruszając praw i interesów osób trzecich.

Klient gwarantuje prawdziwość i dokładność informacji podanych za pomocą formularzy zakupowych oraz uniknie wyrządzenia SPÓŁCE jakiejkolwiek szkody w wyniku podania nieprawidłowych danych.

ieprzestrzeganie któregokolwiek z niniejszych Warunków może spowodować wycofanie się SPÓŁKI z usług lub zakończenie świadczenia usług bez uprzedzenia i bez podstawy do jakiejkolwiek formy odszkodowania7) Usługi posprzedażowe

SPÓŁKA przekazała Klientowi następujący adres e-mail: pucca@deaplaneta.com i numer telefonu: +34 934 928 299, aby mógł składać zapytania, incydenty, reklamacje lub reklamacje związane z zakupem produktów lub usług.

Klient będzie mógł obserwować swoje reklamacje, które zostaną rozpatrzone w możliwie najkrótszym czasie i we wszystkich przypadkach nie później niż w ciągu miesiąca, po wydaniu przez FIRMĘ numeru raportu i potwierdzenia odbioru w formie pisemnej na papierze lub jakikolwiek inny trwały nośnik.

8) Własność przemysłowa i intelektualna

Prawa własności przemysłowej i intelektualnej do dzieł, marek, logo i wszelkich innych elementów na stronie SPÓŁKI należą wyłącznie do SPÓŁKI (lub osób trzecich, które upoważniły ich użycie). FIRMA ma wyłączne prawo do wykorzystywania tych elementów w jakiejkolwiek formie, w szczególności, ale nie wyłącznie, do ich reprodukcji, kopiowania, dystrybucji, przekształcania, wprowadzania na rynek i promowania. Nieautoryzowane powielanie, dystrybucja, marketing lub przekształcanie takich dzieł, marek, logo itp. Stanowi naruszenie własności przemysłowej i intelektualnej SPÓŁKI lub właściciela praw i może być przyczyną wielu prawnych lub pozasądowych działań, do których są uprawnieni do ochrony swoich praw.

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, Klient zobowiązuje się szanować prawa własności przemysłowej i intelektualnej FIRMY i stron trzecich.


9) Prawo właściwe i jurysdykcja

W przypadku zaistnienia konfliktu lub rozbieżności dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszych warunków umownych, w stosownych przypadkach, sądy i trybunały, które rozpatrzą sprawę, są sądami i trybunałami zajmującymi się prawami konsumentów końcowych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących jurysdykcji właściwej w miejscu które zobowiązanie jest realizowane lub pod adresem domowym kupującego.

Wszystko to pozostaje bez uszczerbku dla prawa Klienta do złożenia petycji w lokalnej usłudze arbitrażu konsumenckiego.

Jeśli zakupu dokonała firma, obie wyraźnie przedkładają się sądom i trybunałom Barcelona 8 (Hiszpania), zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Product added to wishlist
Product added to compare.